Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA KONTROLO

Vodja službe: mag. Katarina Kerč

E-pošta: katarina.kerc(at)gov.si

 

 

 

 

 

 

 

Cilji:

  

Cilj Službe za kontrolo kot neodvisne notranje organizacijske enote je preveriti dejstva, na katerih temeljijo plačila upravičencem kot npr. kakovost in značilnost proizvodov, živine, zemljišč, preoblikovanje v drug izdelek, datumi dobav in druga preverjanja tehnične narave. Preverjanje se zagotavlja s pomočjo vzpostavljenih kontrolnih sistemov in sistema fizične kontrole (t.i. kontrola na kraju samem). Pomembna naloga službe je nadzorovanje vseh kontrolnih sistemov.

 

NALOGE IN DELOVANJE

 

Osnovna naloga Službe za kontrolo je izvajanje in koordiniranje opravljanja kontrol na kraju samem na naslednjih področjih kmetijske politike:

 • neposredna plačila na površine in živali (EKO 0);
 • razvoj podeželja (izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kmetijsko okoljski ukrepi, zgodnje upokojevanje, izvajanje EU standardov);
 • strukturni ukrepi razvoja podeželja (ukrepi Enotnega programskega dokumenta RS 2004-2006, SAPARD);
 • intervencijski in specifični ukrepi – rastlinski del;
 • intervencijski in specifični ukrepi – živalski del;
 • mlečne kvote;
 • informiranje in promocija kmetijskih proizvodov;

Dejstva se preverjajo s kontrolo na kraju samem, pri čemer je možno del ali celotno opravljanje kontrol na kraju samem prenesti na druge institucije.

 

Kontrole na kraju samem se opravljajo pred, med in po končanem postopku izvajanja ukrepa kmetijske politike, in sicer v skladu z nacionalnimi in EU predpisi.

 

Med naloge Službe za kontrolo sodi tudi:

 • oblikovanje priročnikov, navodil in kontrolnih listov za kontrolorje ter druge institucije, na katere je prenesena funkcija opravljanja kontrol na kraju samem;
 • koordiniranje in nadzorovanje dela kontrolorjev in institucij, na katere je prenesena funkcija opravljanja kontrol na kraju samem;
 • opravljanje kontrol na kraju samem po posebnem pooblastilu direktorja;
 • izdelava in izvajanje analiz tveganja v sodelovanju s posameznimi sektorji in službami;
 • pripravljanje poročil in analiz o opravljenih kontrolah na kraju samem;
 • sodelovanje z nacionalnimi in tujimi organi s področja dela.

Služba za kontrolo opravlja tudi naknadni nadzor (ex-post kontrola) nad delom kontrolorjev in drugih institucij, na katere je prenesena funkcija opravljanja kontrol na kraju samem. Delavec, ki opravlja naknadno kontrolo ne more biti isti, ki je opravil prvotno kontrolo na kraju samem.

 

ORGANIZIRANOST

 

Aktivnosti se izvajajo v dveh oddelkih:

 

Tehnične tolerance meritev zemljišč za  izvajanje kontrol ukrepov kmetijske politike:

 

Pri izvajanju kontrol ukrepov kmetijske politike kontrolorji uporabljajo metode merjenja zemljišč in tehnične tolerance meritev določene s Pravilnikom o metodah merjenja zemljišč in tehničnih tolerancah meritev (Uradni list RS, št. 44/16). Na podlagi 2. odstavka 3. člena pravilnika so veljavne tehnične tolerance meritev za:

 • merjenje površin z GPS napravo: 0,75 m krat obseg izmerjene površine ali 0,5 m krat obseg izmerjene površine;

 • merjenje površin iz ortofotov 1,5 m krat velikost slikovnega elementa krat obseg izmerjene površine (0,75 m krat obseg izmerjene površine);

 • merjenje površin iz ortofotov narejenih iz satelitskih posnetkov senzorjev:

   

VHR senzor (GSD)

Toleranca, na zaslonu

Worldview 3, Worldview 4 (0.3m)

0.45 m

Worldview 2, Geoeye-1 (0.5m)

0.75 m

Quickbird 2 (0.6m)

0.9 m

Kompsat 3 (0.7m)

1 m