Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE IN TEHNOLOGIJO

Vodja službe: mag.Boštjan Ključevšek

E-mail: bostjan.kljucevsek@gov.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Področje informatike je za plačilno agencijo, kot je ARSKTRP, ključno. Kakovostne, pravočasne informacije in obdelava vlog so namreč prvi pogoj za kakovost in učinkovitost na vseh področjih delovanja plačilne agencije. Temeljni namen službe je zagotavljanje informacijske podpore dejavnostim agencije. Informacijski sistem je grajen v skladu s smernicami za informacijske sisteme plačilnih agencij EKUJS (Uredba VI/661/97 Rev. 2), ki so vključene v Uredbo Komisije (ES) št. 1663/95. Sistem pokriva vse poslovne procese, z izjemo ukrepov Enotnega programskega dokumenta RS 2004-2006, in zagotavlja sledljivost, neprekinjenost ter kontrolo procesnih in materialnih določil.

 

NALOGE IN DELOVANJE

  • zagotavljanje visoke razpoložljivosti, dolgoročne stabilnosti in dostopnosti podatkovnih in programskih struktur
  • standardizirana povezljivost z organi v okviru državne uprave in ostalimi institucijami
  • redno sodelovanje z ostalimi strokovnimi službami in sektorji pri izgradnji računalniških programov za potrebe obdelave vlog, na področju priprave podatkov za poročila in vzdrževanja računalniške tehnike

Ena pomembnejših nalog službe v prihodnje je prilagajanje informacijskega sistema agencije tako, da bo ustrezal strogim uredbam EU na področju informatike.