Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA FINANCE

Vodja službe: Mateja Nemanič Markus

E-pošta: mateja.nemanic(at)gov.si

 

ARSKTRP je v koledarskemu letu 2013 izplačala 329 mio. EUR proračunskih sredstev. Sredstva so se upravičencem izplačevala tako iz slovenskega kot evropskega proračuna. Agencija je tako izplačala  270 mio. EUR, katere proračun RS dobi povrnjene s strani Evropske Komisije, in 59 mio. EUR sredstev iz proračuna RS.

 

 

NALOGE IN DELOVANJE

  • organizacijska zaokrožitev finančne, računovodske in poročevalske funkcije agencije, tako za nacionalna kot tudi evropska izplačila
  • poročanje domačim in tujim institucijam, ki nadzirajo delo agencije

 

ORGANIZIRANOST

 

Delo koordinirata dva oddelka in posebna skupina za poročanje, ki je neposredno podrejena vodji službe: