Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Vodja sektorja: Alenka Šesek

E-pošta: alenka.sesek(at)gov.si

 

NALOGE IN DELOVANJE

 

Sektor izvaja ukrepe Programa razvoja podeželja, ki so usmerjeni k izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja  ter pripomorejo k razvoju in urejanju podeželja.  V okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki so namenjeni trajnostnemu razvoju ribištva, ribogojstva in predelave ter trženju ribiških in ribogojskih proizvodov.

 

Sektor izvaja naslednje ukrepe:

 

- ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020:

 • Ukrep 1 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja
 • Ukrep 2 - Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah
 • Ukrep 3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila
 • Ukrep 4 - Naložbe v osnovna sredstva
 • Ukrep 6 - Razvoj kmetij in podjetij
 • Ukrep 7 - Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih
 • Ukrep 8 - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje
 • Ukrep 9 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev
 • Ukrep 16 - Sodelovanje
 • Ukrep 19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)
 • Ukrep - Tehnična pomoč

- ukrepeOperativnega programa za izvajanje ESPR 2014-2020:

 • morski gospodarski ribolov
 • akvakultura
 • izvajanje skupne ribiške politike
 • lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
 • predelava in trženje v ribištvu
 • celostna pomorska politika

Glavne naloge Sektorja za razvoj podeželja:

 • spremljanje in sodelovanje pri pripravi predpisov,
 • priprava in izvajanje javnih razpisov,
 • izvajanje postopkov dodeljevanja nepovratnih, namenskih sredstev EU in nacionalnega proračuna,
 • obdelava zahtevkov za pridobitev sredstev,
 • dajanje informacij in pojasnil,
 • izdelava poročil in analiz.

ORGANIZIRANOST

 

Aktivnosti se izvajajo v treh oddelkih in v projektni enoti:

 • Oddelek za podporo investicij
 • Oddelek za podporo neinvesticijskim ukrepom
 • Oddelek za podporo ribištva in sodelovanja skupnosti
 • Projektna enota