Skoči na vsebino

SEKTOR ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Vodja sektorja: dr. Majda Potočnik

E-pošta: majda.potocnik@gov.si

 

NALOGE IN DELOVANJE

 

Sektor izvaja ukrepe Programa razvoja podeželja, ki so usmerjeni k izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja  ter pripomorejo k razvoju in urejanju podeželja.  V okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki so namenjeni trajnostnemu razvoju ribištva, ribogojstva in predelave ter trženju ribiških in ribogojskih proizvodov.

 

Sektor izvaja naslednje ukrepe:

 

- ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020:

 • Ukrep 1 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja
 • Ukrep 2 - Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah
 • Ukrep 3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila
 • Ukrep 4 - Naložbe v osnovna sredstva
 • Ukrep 6 - Razvoj kmetij in podjetij
 • Ukrep 7 - Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih
 • Ukrep 8 - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje
 • Ukrep 9 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev
 • Ukrep 16 - Sodelovanje
 • Ukrep 19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)
 • Ukrep - Tehnična pomoč

- ukrepeOperativnega programa za izvajanje ESPR 2014-2020:

 • morski gospodarski ribolov
 • akvakultura
 • izvajanje skupne ribiške politike
 • lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
 • predelava in trženje v ribištvu
 • celostna pomorska politika

Glavne naloge Sektorja za razvoj podeželja:

 • spremljanje in sodelovanje pri pripravi predpisov,
 • priprava in izvajanje javnih razpisov,
 • izvajanje postopkov dodeljevanja nepovratnih, namenskih sredstev EU in nacionalnega proračuna,
 • obdelava zahtevkov za pridobitev sredstev,
 • dajanje informacij in pojasnil,
 • izdelava poročil in analiz.

ORGANIZIRANOST

 

Aktivnosti se izvajajo v treh oddelkih in v projektni enoti:

 • Oddelek za podporo investicij
 • Oddelek za podporo neinvesticijskim ukrepom
 • Oddelek za podporo ribištva in sodelovanja skupnosti
 • Projektna enota