Skoči na vsebino

SEKTOR ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Vodja sektorja: Nikolaj Celec

E-pošta: nikolaj.celec@gov.si

 

 

Sektor za neposredna plačila izvaja ukrepe kmetijske politike na področju neposrednih plačil in plačil iz naslova programa razvoja podeželja.

 

Neposredna plačila, ki jih prejemajo kmetje, omogočajo ravnotežje med zagotavljanjem cenejše oziroma za trg sprejemljive cene kmetijskih pridelkov in pokritjem proizvodnih stroškov, ki nastanejo pri pridelavi teh pridelkov. Ukrepi programa razvoja podeželja pa pripomorejo k ohranjanju in izboljšanju naravne in kulturne krajine ter izboljšanju starostne strukture kmetijskih gospodarstev v Sloveniji.

 

Sektor izvaja tudi postopke sledenja izvajanja ukrepov kmetijske politike (sledljivost).

 

Sektor je informacijsko podprt z ustreznimi računalniškimi programi, ki omogočajo ustrezno obravnavo vseh vlog in zahtevkov. S pomočjo računalniškega sistema sektor izvaja administrativne kontrole na podatkih iz vlog, hkrati pa sistem zagotavlja tudi možnost sledenja spremembam podatkov in omogoča pripravo zahtevanih poročil. Postopki obravnave vlog v treh vsebinskih oddelkih potekajo v skladu s priročniki, v katerih so opisani delovni postopki. 

 

Enega največjih projektov v letu predstavlja projekt izpolnjevanja, obdelave in izplačil zbirnih vlog.

 

ORGANIZIRANOST

 

Za zagotovitev pravočasnega in kvalitetno izvedenega dela je sektor organiziran v dveh oddelkih: