Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Trajna ukinitev Javni razpis in razpisna dokumentacija za ukrep Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 25.05.2012
Ribištvo Prvi javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi« MKGP 02.03.2018 24.05.2018
PRP 2014-2020: Podukrep 4.3 1. javni razpis - Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom MKGP 13.01.2017 21.04.2017
Ukrep 123 - gospodarske družbe 1. javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.07.2010 23.08.2010
PRP 2014-2020: Podukrep 19.3 1. javni razpis iz naslova ukrepa LEADER/CLLD za namen skupnih projektov sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami MKGP 30.12.2016 31.03.2017
PRP 2014-2020: Podukrep 16.2 1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij MKGP 02.02.2018 25.05.2018
PRP 2014-2020: Podukrep 16.5 1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam MKGP 02.02.2018 25.05.2018
PRP 2014-2020: Podukrep 4.3 1. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih MKGP 25.11.2016 10.03.2017
1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih MKGP 21.04.2017 28.02.2018
Ukrep 121 - posodabljanje kmetijskih gospodarstev 1. Javni razpis za ukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev - ukrep 121 za leto 2011, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 01.04.2011 15.06.2011
Ribištvo 1. javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo MKGP 09.06.2017 02.08.2017
PRP 2014-2020: Podukrep 3.1 1. javni razpis: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016 MKGP 11.11.2016 28.12.2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26