Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Trajna ukinitev Javni razpis in razpisna dokumentacija za ukrep Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 25.05.2012
2. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih MKGP 30.03.2018
Ribištvo Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture MKGP 04.05.2018
Ribištvo Produktivne naložbe v klasično akvakulturo MKGP 04.05.2018
Ribištvo Prvi javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi« MKGP 02.03.2018 24.05.2018
Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2018 MKGP 23.03.2018 18.04.2018 do 23:59
Ribištvo Tretji javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja MKGP 29.06.2018
PRP 2014-2020: Podukrep 4.3 1. javni razpis - Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom MKGP 13.01.2017 21.04.2017
PRP 2014-2020: Podukrep 4.3 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3, operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom MKGP 13.04.2018 31.08.2018
Ukrep 123 - gospodarske družbe 1. javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.07.2010 23.08.2010
PRP 2014-2020: Podukrep 19.3 1. javni razpis iz naslova ukrepa LEADER/CLLD za namen skupnih projektov sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami MKGP 30.12.2016 31.03.2017
PRP 2014-2020: Podukrep 16.2 1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij MKGP 02.02.2018 25.05.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27