Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Predelava in trženje - ribe in ribjih proizvodov Javni razpis za ukrep predelava in trženje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 23.10.2009 17.06.2011
Javni razpis Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 29.02.2008
Javni razpis Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 29.02.2008
Javni razpis Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 14.03.2008 11.04.2008
Javni razpis Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 14.03.2008 11.04.2008
MED - OSTANKI FFS, ZDRAVIL JAVNI RAZPIS za oddajo vlog za izbiro izvajalca analiz ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrep Interna kontrola medu Agencija Republike Slovenije, Dunajska 160, 1000 Ljubljana 04.04.2008 30.04.2008
Testiranje čebeljih družin JAVNI RAZPIS za oddajo vlog vzrejališč čebeljih matic za izvajanje direktnega testiranja čebeljih družin v okviru ukrepa Obnavljanje čebeljega fonda, podukrep Direktno testiranje čebeljih družin Agencija Republike Slovenije, Dunajska 160, 1000 Ljubljana 04.04.2008 30.04.2008
Ocenjevanje medu JAVNI RAZPIS za oddajo vlog za izbiro izvajalcev ocenjevanja medu v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrep Ocenjevanje medu Agencija Republike Slovenije, Dunajska 160, 1000 Ljubljana 04.04.2008 30.04.2008
Mladi prevzemniki Javni razpis za mlade prevzemnike kmetij ARSKTRP 26.08.2005 26.09.2005
EPD - ukrep 3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu - alternativni dohodkovni viri ARSKTRP 21.10.2005 21.11.2005
EPD - ukrep 1 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2005
EPD - ukrep 2 Naložbe v kmetijska gospodarstva ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30