Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 16.5 2. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam
Datum objave: 28.12.2018
Rok za prejem ponudb: 19.04.2019 do 23:59
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP)

Dunajska 160

1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92

Fax.: 01 478 92 06

E-pošta: aktrp@gov.si


INFO točke KGZS (Priloga 35 razpisne dokumentacije)

Razpisna dokumentacija:

Povezava do razpisne dokumentacije

Razpisano sredstev: 3 mio evrov
Drugi podatki:

Tehnična navodila za vnos vlog...

Nazaj