Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 9.1 1. javni razpis iz naslova podukrepa 9.1 - Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018
Datum objave: 28.09.2018
Rok za prejem ponudb: 20.12.2018
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP),

Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06,

E-mail: aktrp(at)gov.si
    
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (Priloga št. 8 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa)

Razpisna dokumentacija:

Povezava na stran z razpisno dokumentacijo...

Razpisano sredstev: 1,5 mio EUR
Drugi podatki:

Vložitev vloge na javni razpis preko elektronskega sistema Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo potekala od vključno 22. oktobra do vključno 20. decembra 2018, do 24. ure.

 

 

Tehnična navodila za vnos vlog.

Nazaj