Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
PRP 2014-2020: M04.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva 1. JR za leto 2016 za operacijo ureditev gozdne infrastrukture MKGP 26.02.2016 23.05.2016
PRP 2014-2020: M08.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov 1. JR za leto 2016 za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa MKGP 19.02.2016 16.05.2016
PRP 2014-2020: M04.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov 1. JR za leto 2016 za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov MKGP 19.02.2016 01.06.2016
PRP 2014-2020: M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 1. JR za leto 2016 za naložbe, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in izvajanju tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave MKGP 12.02.2016 18.05.2016
Ukrep IV. - nadomestilo škode za vranični prisad Javni razpis iz naslova Ukrepa IV. Finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada MKGP 24.12.2015 26.10.2016
Individualne premije za ribiče Javni razpis za ukrep individualne premije za ribiče MKGP 04.09.2015 23.09.2015
Javni razpis za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem za programsko obdobje 2014-2020 ARSKTRP 07.08.2015 16.09.2015
PRP 2014-2020: 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete JR za leto 2015 za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete MKGP 31.07.2015 18.09.2015
Ukrep - subvencioniranje čebeljih matic Ukrep – Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2015 MKGP 31.07.2015 07.08.2015
Individualne premije za ribiče Javni razpis za ukrep individualne premije za ribiče MKGP 17.07.2015 07.08.2015
Javni razpis za 2. ukrep Uredbe Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2015 MKGP 10.07.2015 31.07.2015
Javni razpis za 3. ukrep Uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2015 MKGP 10.07.2015 31.07.2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30