Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
PRP 2014-2020: M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 3. JR za leto 2016 za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih MKGP 10.06.2016
PRP 2014-2020: M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 2. JR za leto 2016 za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave MKGP 10.06.2016 10.10.2016
Ukrep - subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2016 Ukrep – Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2016 MKGP 03.06.2016 01.07.2016
Javni razpis za tehnično pomoč čebelarjem za leto 2016 MKGP 06.05.2016 20.06.2016
PRP 2014-2020: M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov 1. JR za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov MKGP 29.04.2016 04.03.2019 do 23:59
Javni razpis za 2. ukrep Uredbe Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2016 MKGP 04.03.2016 08.04.2016
Javni razpis za 3. ukrep Uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2016 MKGP 04.03.2016 08.04.2016
Javni razpis za 4. ukrep Uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2016 MKGP 04.03.2016 08.04.2016
PRP 2014-2020: M04.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva 1. JR za leto 2016 za operacijo ureditev gozdne infrastrukture MKGP 26.02.2016 23.05.2016
PRP 2014-2020: M08.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov 1. JR za leto 2016 za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa MKGP 19.02.2016 16.05.2016
PRP 2014-2020: M04.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov 1. JR za leto 2016 za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov MKGP 19.02.2016 01.06.2016
PRP 2014-2020: M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 1. JR za leto 2016 za naložbe, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in izvajanju tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave MKGP 12.02.2016 18.05.2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30