Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Javni razpis za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem za programsko obdobje 2014-2020 ARSKTRP 07.08.2015 16.09.2015
PRP 2014-2020: 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete JR za leto 2015 za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete MKGP 31.07.2015 18.09.2015
Ukrep - subvencioniranje čebeljih matic Ukrep – Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2015 MKGP 31.07.2015 07.08.2015
Individualne premije za ribiče Javni razpis za ukrep individualne premije za ribiče MKGP 17.07.2015 07.08.2015
Javni razpis za 2. ukrep Uredbe Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2015 MKGP 10.07.2015 31.07.2015
Javni razpis za 3. ukrep Uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2015 MKGP 10.07.2015 31.07.2015
Javni razpis za 4. ukrep Uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2015 MKGP 10.07.2015 31.07.2015
Ukrep II. Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2015 MKGP 29.05.2015
Ukrep I. Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2015 MKGP 29.05.2015
Javni razpis za tehnično pomoč čebelarjem MKGP 15.05.2015 12.08.2015
Predelava in trženje Javni razpis za ukrep Predelava in trženje MKGP 17.04.2015
Javni poziv za promocijo vina na tretjih trgih Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav MKGP 10.03.2015 31.03.2015 do 15:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28