Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
PRP 2014-2020: Podukrep 6.3 Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij MKGP 13.10.2017 31.01.2018
PRP 2014-2020: M04.3-Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017 MKGP 29.09.2017 28.02.2018
PRP 2014-2020: M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 8. JR za leto 2017 za naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. MKGP 28.07.2017 29.11.2017
PRP 2014-2020: Podukrep 4.2 3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja MKGP 28.07.2017 30.11.2017
Ribištvo Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo MKGP 07.07.2017 29.08.2017
Ribištvo Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture MKGP 07.07.2017 29.08.2017
Ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja Prvi javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja MKGP 30.06.2017 22.09.2017
2. ukrep uredbe Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2017 MKGP 30.06.2017 24.07.2017
3. ukrep uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017 MKGP 30.06.2017 31.07.2017
4. ukrep uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2017 MKGP 30.06.2017 31.07.2017
Javni razpis Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2017 MKGP 09.06.2017 31.07.2017
Javni razpis Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2017 MKGP 09.06.2017 31.07.2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30