Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Akcije informiranja in promocije Javni razpis za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU ARSKTRP 28.09.2007 30.11.2007
Akcije informiranja in promocije Javni poziv za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU ARSKTRP 23.01.2009 30.11.2009
Degradirana območja Javni razpis za ukrep: Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja MKGP 28.08.2009 30.09.2009
Degradirana območja Javni razpis za ukrep: Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 02.11.2010 06.01.2011
DRUŠTVA - NEVLADNE ORGANIZACIJE 2010 Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju nevladnih organizacij za leto 2010 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.07.2010 03.09.2010
DRUŠTVA 2010 - DE MINIMIS Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2010 na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju po shemi de minimis Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.07.2010 03.09.2010
EPD - ukrep 1 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2005
EPD - ukrep 1 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov ARSKTRP 28.04.2006 29.05.2006
EPD - ukrep 2 Naložbe v kmetijska gospodarstva ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2006
EPD - ukrep 2 Naložbe v kmetijska gospodarstva ARSKTRP 28.04.2006 16.06.2006
EPD - ukrep 3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu - alternativni dohodkovni viri ARSKTRP 21.10.2005 21.11.2005
EPD - ukrep 3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu - alternativni dohodkovni viri ARSKTRP 28.04.2006 29.05.2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27