JAVNI RAZPISI

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nasposobnosti za delo v letu 2012 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 21.09.2012 01.10.2012
Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2014 Javni razpis iz naslova ukrepa III: finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2014 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 12.09.2014
Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2012 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 21.09.2012 13.11.2012
Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu Ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2011 MKGP 28.10.2011 06.12.2011
Individualne premije za ribiče Javni razpis za ukrep individualne premije za ribiče MKGP 17.07.2015 07.08.2015
Individualne premije za ribiče Javni razpis za ukrep individualne premije za ribiče MKGP 04.09.2015 23.09.2015
Informiranje in promocija EU Javni razpis za sofinanciranje informiranja in promocije na notranjem trgu EU ARSKTRP 07.10.2005 30.11.2005
Izbira izvajalcev kontrol Javni razpis za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem ARSKTRP 26.07.2010 06.09.2010
Izvajanje komasacij v 2006/2007 Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacij za leti 2006 in 2007 ARSKTRP 12.05.2006 12.06.2006
Javni poziv Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje programov akcije informiranja in promocije kmetijskih proizvodov ARSKTRP 29.01.2008
Javni poziv Javni poziv za oddajo vlog v okviru ukrepa tehnična pomoč čebelarjem ARSKTRP 22.02.2008 18.07.2008
JAVNI POZIV - Promocija kmetijski proizvodi JAVNI POZIV ZA zbiranje predlogov programov za sofinanciranje akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah in na notranjem trgu EU 2014 ARSKTRP 05.06.2013 15.04.2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21