JAVNI RAZPISI

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Izvajanje komasacij v 2006/2007 Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacij za leti 2006 in 2007 ARSKTRP 12.05.2006 12.06.2006
Javni poziv Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje programov akcije informiranja in promocije kmetijskih proizvodov ARSKTRP 29.01.2008
Javni poziv Javni poziv za oddajo vlog v okviru ukrepa tehnična pomoč čebelarjem ARSKTRP 22.02.2008 18.07.2008
JAVNI POZIV - Promocija kmetijski proizvodi JAVNI POZIV ZA zbiranje predlogov programov za sofinanciranje akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah in na notranjem trgu EU 2014 ARSKTRP 05.06.2013 15.04.2014
JAVNI POZIV - Promocija kmetijski proizvodi JAVNI POZIV ZA zbiranje predlogov programov za sofinanciranje akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah in na notranjem trgu EU 2015 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja 27.08.2014 28.02.2015
Javni poziv - Promocija vina na tretjih trgih Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 12.04.2013 30.04.2013
Javni razpis Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 29.02.2008
Javni razpis Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 29.02.2008
Javni razpis Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 14.03.2008 11.04.2008
Javni razpis Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 14.03.2008 11.04.2008
Javni razpis za ukrep Mali priobalni ribolov Javni razpis za ukrep Mali priobalni ribolov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 02.10.2009 11.11.2009
Javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo Javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 02.10.2009 17.06.2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19