Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
EPD - ukrep 2 Naložbe v kmetijska gospodarstva ARSKTRP 28.04.2006 16.06.2006
EPD - ukrep 3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu - alternativni dohodkovni viri ARSKTRP 21.10.2005 21.11.2005
EPD - ukrep 3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu - alternativni dohodkovni viri ARSKTRP 28.04.2006 29.05.2006
EPD - ukrep 4 Naložbe v gozdove ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2006
EPD - ukrep 5 Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2005
EPD - ukrep 6 Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2006
EPD - ukrep 7 Ribogojstvo, predelava in trženje ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2005
EPD - ukrep 7 Ribogojstvo, predelava in trženje ARSKTRP 16.06.2006
Finančna pomoč Drugi javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu v letu 2010 MKGP 24.06.2010 30.07.2010
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo Javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu MKGP 21.05.2010 24.06.2010
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo Ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2011 MKGP 28.10.2011 17.11.2011
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nasposobnosti za delo v letu 2012 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 21.09.2012 01.10.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26