Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
EPD - ukrep 7 Ribogojstvo, predelava in trženje ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2005
EPD - ukrep 7 Ribogojstvo, predelava in trženje ARSKTRP 16.06.2006
Finančna pomoč Drugi javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu v letu 2010 MKGP 24.06.2010 30.07.2010
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo Javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu MKGP 21.05.2010 24.06.2010
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo Ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2011 MKGP 28.10.2011 17.11.2011
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nasposobnosti za delo v letu 2012 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 21.09.2012 01.10.2012
Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2014 Javni razpis iz naslova ukrepa III: finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2014 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 12.09.2014
Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2012 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 21.09.2012 13.11.2012
Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu Ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2011 MKGP 28.10.2011 06.12.2011
Individualne premije za ribiče Javni razpis za ukrep individualne premije za ribiče MKGP 17.07.2015 07.08.2015
Individualne premije za ribiče Javni razpis za ukrep individualne premije za ribiče MKGP 04.09.2015 23.09.2015
Informiranje in promocija EU Javni razpis za sofinanciranje informiranja in promocije na notranjem trgu EU ARSKTRP 07.10.2005 30.11.2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23