Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018 MKGP 30.03.2018
Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetjskem gospodarstvu v letu 2018 MKGP 30.03.2018 10.05.2018 do 23:59
2. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih MKGP 30.03.2018
Javni razpis Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2018 MGKP 23.03.2018 23.05.2018
Javni razpis Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018 MKGP 23.03.2018 31.07.2018 do 23:59
Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2018 MKGP 23.03.2018 18.04.2018 do 23:59
Ribištvo Prvi javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi« MKGP 02.03.2018 24.05.2018
3. ukrep uredbe Javni razpis za 3. Ukrep uredbe: pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2018 MKGP 23.02.2018 26.03.2018
2. ukrep uredbe Javni razpis za 2. Ukrep uredbe: pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2018 MKGP 23.02.2018 26.03.2018
4. ukrep uredbe Javni razpis za 4. Ukrep uredbe: pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2018 MKGP 23.02.2018 26.03.2018
Ribištvo Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture MKGP 16.02.2018 10.04.2018
Ribištvo Produktivne naložbe v klasično akvakulturo MKGP 16.02.2018 10.04.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30