Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
PRP 2014-2020: M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 5. JR za leto 2016 za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene povečanju produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanju odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje MKGP 28.10.2016 01.02.2017
PRP 2014-2020: M08.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 MKGP 28.10.2016 01.02.2017
Ukrep II. Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2016 MKGP 16.09.2016 26.10.2016
Ukrep I. Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strel na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016 MKGP 16.09.2016 21.10.2016
PRP 2014-2020: M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov 1. JR za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda MKGP 01.07.2016
PRP 2014-2020: M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 4. JR za leto 2016 za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe MKGP 24.06.2016 10.10.2016
PRP 2014-2020: M06.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete JR za leto 2016 za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete MKGP 17.06.2016 17.08.2016
PRP 2014-2020: M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 3. JR za leto 2016 za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih MKGP 10.06.2016
PRP 2014-2020: M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 2. JR za leto 2016 za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave MKGP 10.06.2016 10.10.2016
Ukrep - subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2016 Ukrep – Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2016 MKGP 03.06.2016 01.07.2016
Javni razpis za tehnično pomoč čebelarjem za leto 2016 MKGP 06.05.2016 20.06.2016
PRP 2014-2020: M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov 1. JR za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov MKGP 29.04.2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25