Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
EPD - ukrep 1 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov ARSKTRP 28.04.2006 29.05.2006
EPD - ukrep 2 Naložbe v kmetijska gospodarstva ARSKTRP 28.04.2006 16.06.2006
EPD - ukrep 3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu - alternativni dohodkovni viri ARSKTRP 28.04.2006 29.05.2006
Akcije informiranja in promocije Javni razpis za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah ARSKTRP 03.02.2006 31.03.2006
EPD - ukrep 3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu - alternativni dohodkovni viri ARSKTRP 21.10.2005 21.11.2005
EPD - ukrep 1 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2005
EPD - ukrep 2 Naložbe v kmetijska gospodarstva ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2006
EPD - ukrep 4 Naložbe v gozdove ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2006
EPD - ukrep 5 Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2005
EPD - ukrep 6 Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2006
EPD - ukrep 7 Ribogojstvo, predelava in trženje ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2005
Informiranje in promocija EU Javni razpis za sofinanciranje informiranja in promocije na notranjem trgu EU ARSKTRP 07.10.2005 30.11.2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28