Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Javni poziv Javni poziv za oddajo vlog v okviru ukrepa tehnična pomoč čebelarjem ARSKTRP 22.02.2008 18.07.2008
Javni poziv Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje programov akcije informiranja in promocije kmetijskih proizvodov ARSKTRP 29.01.2008
Ukrep 125-1 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in infrastruktura za leti 2007 in 2008 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 25.01.2008 23.05.2008
Ukrep 133 Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 25.01.2008 23.05.2008
Ukrep 142 Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 25.01.2008 23.05.2008
Ukrep 113 Zgodnje upokojevanje kmetov MKGP 25.01.2008 23.05.2008
Ukrep 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti MKGP 07.12.2007 23.05.2008
UKREP 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom MKGP 07.12.2007 23.05.2008
Ukrep 122 Povečanje gospodarske vrednosti gozdov MKGP 02.11.2007 23.11.2007
Ukrep 121 Ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leti 2007 in 2008 MKGP 26.10.2007 30.11.2007
Ukrep 112 Ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij MKGP 26.10.2007 07.12.2007
Akcije informiranja in promocije Javni razpis za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU ARSKTRP 28.09.2007 30.11.2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30