Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Ukrep 121 Ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leti 2007 in 2008 MKGP 26.10.2007 30.11.2007
Ukrep 112 Ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij MKGP 26.10.2007 07.12.2007
Akcije informiranja in promocije Javni razpis za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU ARSKTRP 28.09.2007 30.11.2007
Strokovne prireditve, stanovsko in interesno združevanje Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2007 ARSKTRP 20.07.2007 27.08.2007
Akcije informiranja in promocije Javni razpis za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah ARSKTRP 22.12.2006 31.03.2007
Akcije informiranja in promocije Javni razpis za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU ARSKTRP 29.09.2006 30.11.2006
Mladi prevzemniki Javni razpis za mlade prevzemnike kmetij ARSKTRP 18.08.2006 18.09.2006
Sanacije Javni razpis za dodeljevanje sredstev, kot pomoč za nadomestilo škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi za leto 2006 ARSKTRP 30.06.2006 31.07.2006
Pospeševanje prodaje kmetijskih proizvodov oz. živil Objavljen javni razpis za ukrep pospeševanja prodaje kmetijskih proizvodov oziroma živil v RS za leto 2006 ARSKTRP 23.06.2006 24.07.2006
EPD - ukrep 7 Ribogojstvo, predelava in trženje ARSKTRP 16.06.2006
Strokovne prireditve, stanovsko in interesno združevanje Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2006 ARSKTRP 09.06.2006 10.07.2006
Izvajanje komasacij v 2006/2007 Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacij za leti 2006 in 2007 ARSKTRP 12.05.2006 12.06.2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28