Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
MED - OSTANKI FFS, ZDRAVIL JAVNI RAZPIS za oddajo vlog za izbiro izvajalca analiz ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrep Interna kontrola medu Agencija Republike Slovenije, Dunajska 160, 1000 Ljubljana 04.04.2008 30.04.2008
Testiranje čebeljih družin JAVNI RAZPIS za oddajo vlog vzrejališč čebeljih matic za izvajanje direktnega testiranja čebeljih družin v okviru ukrepa Obnavljanje čebeljega fonda, podukrep Direktno testiranje čebeljih družin Agencija Republike Slovenije, Dunajska 160, 1000 Ljubljana 04.04.2008 30.04.2008
Ocenjevanje medu JAVNI RAZPIS za oddajo vlog za izbiro izvajalcev ocenjevanja medu v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrep Ocenjevanje medu Agencija Republike Slovenije, Dunajska 160, 1000 Ljubljana 04.04.2008 30.04.2008
Ukrep 121 Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prvo postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 28.03.2008
Javni razpis Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 14.03.2008 11.04.2008
Javni razpis Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 14.03.2008 11.04.2008
Ukrep 312 Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 07.03.2008 23.05.2008
Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 29.02.2008 23.05.2008
Ukrep 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 29.02.2008 23.05.2008
Ukrepi LEADER Izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa LEADER Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 29.02.2008 30.05.2008
Javni razpis Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 29.02.2008
Javni razpis Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 29.02.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30