Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Promocija vina na tretjih trgih Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav MKGP 02.09.2008 30.09.2008
Prestrukturiranje pridelovalcev sladkorne pese Objava javnega razpisa za dodeljevanje sredstev iz naslova izvajanja ukrepov prestrukturiranja pridelovalcev sladkorne pese v Republiki Sloveniji Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 29.08.2008 08.09.2008
Strokovne prireditve, stanovsko in interesno združevanje Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2008 ARSKTRP 08.08.2008 03.09.2008
Podpora kmetijskim gospodarstvom Javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi slabšanja ekonomskih razmer v dejavnosti in nenadnih pomorov čebel Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 01.08.2008 14.01.2009
125-1 II. javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in infrastruktura Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 25.07.2008 23.04.2010
Ukrep 125-2 Javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 2: izgradnja velikih namakalnih sistemov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 25.07.2008 11.03.2009
Ukrep 322 Javni razpis za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 25.07.2008 11.03.2009
Ukrep 121 Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za področje vrtnarstva, za leto 2009 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 25.07.2008 04.11.2008
Ukrep 123 Javni razpis za ukrep 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007-2013 - prvi javni razpis v letu 2008 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano 25.07.2008 23.01.2009
MED - OSTANKI FFS, ZDRAVIL JAVNI RAZPIS za oddajo vlog za izbiro izvajalca analiz ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrep Interna kontrola medu Agencija Republike Slovenije, Dunajska 160, 1000 Ljubljana 04.04.2008 30.04.2008
Testiranje čebeljih družin JAVNI RAZPIS za oddajo vlog vzrejališč čebeljih matic za izvajanje direktnega testiranja čebeljih družin v okviru ukrepa Obnavljanje čebeljega fonda, podukrep Direktno testiranje čebeljih družin Agencija Republike Slovenije, Dunajska 160, 1000 Ljubljana 04.04.2008 30.04.2008
Ocenjevanje medu JAVNI RAZPIS za oddajo vlog za izbiro izvajalcev ocenjevanja medu v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrep Ocenjevanje medu Agencija Republike Slovenije, Dunajska 160, 1000 Ljubljana 04.04.2008 30.04.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28