Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
123 - gospodarske družbe Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 20.03.2009 04.06.2009
Akcije informiranja in promocije Javni poziv za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU ARSKTRP 23.01.2009 30.11.2009
Tehnična pomoč v čebelarstvu Javni poziv za oddajo vlog v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2009 ARSKTRP 23.01.2009 31.07.2009
Ukrep 121 - mladi prevzemniki kmetij Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 23.01.2009 11.03.2009
Ukrep 121 - trajni nasadi Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za naložbe na področju sadjarstva, vinogradništva in hmeljarstva, za leto 2009 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 23.01.2009 11.02.2009
Nadomestilo kmetijskim gospodarstvom Javni razpis za ukrep Nadomestilo kmetijskim gospodarstvom zaradi bolezni rejnih živali, ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi MKGP 14.11.2008 11.03.2009
Ukrep 122 Javni razpis za ukrep Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007- 2013 za leto 2008 (gozdna infrastruktura) MKGP 17.10.2008 04.11.2008
Ukrep 121 - reja prašičev in perutnine Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za prestrukturiranje reje prašičev in reje perutnine, za leto 2009 MKGP 10.10.2008 11.12.2008
Ukrep 323 Javni razpis za ukrep 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 26.09.2008 11.03.2009
Ukrep 142 II. javni razpis za ukrep Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 26.09.2008 29.12.2009
Ukrep 132 I. javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 26.09.2008 26.02.2011
Ukrep 133 II. javni razpis za ukrep Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 26.09.2008 31.07.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29