Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Škoda zaradi požara ali strele Javni razpis za ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu MKGP 03.07.2009 28.08.2009
Podpora kmetijskim gospodarstvom Javni razpis za nadomestilo škode zaradi pomorov čebel in izbruha vraničnega prisada MKGP 12.06.2009 28.08.2009
Ukrep 111 Javni razpis za ukrep 111 – Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu MKGP 15.05.2009 14.09.2009
Ukrep 122 Javni razpis za ukrep Povečanje gospodarske vrednosti gozdov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 08.05.2009 16.09.2009
Promocija vina na tretjih trgih Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav MKGP 07.04.2009 30.04.2009
Ukrep 311 Javni razpis za ukrep 311 - diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 27.03.2009 31.05.2010
Ukrep 312 Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 27.03.2009 18.01.2010
Ukrep 322 Javni razpis za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 27.03.2009 08.06.2010
Ukrep 323 Javni razpis za ukrep 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 27.03.2009 10.11.2009
123 - kmetije JR za ukrep Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007-2013 – za kmetije z dopolnilno dejavnostjo, agrarne in pašne skupnosti na podlagi pogodbe in kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo grozdja in vina oziroma pridelavo oljk Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 20.03.2009 14.09.2009
123 - gospodarske družbe Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 20.03.2009 04.06.2009
Akcije informiranja in promocije Javni poziv za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU ARSKTRP 23.01.2009 30.11.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30