Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Predelava in trženje - ribe in ribjih proizvodov Javni razpis za ukrep predelava in trženje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 23.10.2009 17.06.2011
Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja Javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 23.10.2009 21.07.2011
Ukrep 113 Javni razpis za ukrep Zgodnje upokojevanje kmetov MKGP 09.10.2009 05.10.2010
Javni razpis za ukrep Mali priobalni ribolov Javni razpis za ukrep Mali priobalni ribolov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 02.10.2009 11.11.2009
Javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo Javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 02.10.2009 17.06.2011
Kontrola zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil Javni razpis za ukrep Kontrola zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 22.09.2009 19.10.2009
UKREP 123 Javni razpis za ukrep »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge« MKGP 04.09.2009 05.03.2010
Degradirana območja Javni razpis za ukrep: Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja MKGP 28.08.2009 30.09.2009
Ukrep 112 Javni razpis za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 07.08.2009 05.10.2010
Pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu Javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu MKGP 07.08.2009 14.09.2009
Ukrep 125-2 II. javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 2: izgradnja velikih namakalnih sistemov in tehnološke posodobitve hidromelioracijskih sistemov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 31.07.2009 07.06.2010
Ukrep 121 - mladi prevzemniki kmetij Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 03.07.2009 14.09.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30