Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Ukrep 312 Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 07.03.2008 23.05.2008
Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 29.02.2008 23.05.2008
Ukrep 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 29.02.2008 23.05.2008
Ukrepi LEADER Izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa LEADER Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 29.02.2008 30.05.2008
Javni razpis Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 29.02.2008
Javni razpis Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 29.02.2008
Javni poziv Javni poziv za oddajo vlog v okviru ukrepa tehnična pomoč čebelarjem ARSKTRP 22.02.2008 18.07.2008
Javni poziv Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje programov akcije informiranja in promocije kmetijskih proizvodov ARSKTRP 29.01.2008
Ukrep 125-1 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in infrastruktura za leti 2007 in 2008 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 25.01.2008 23.05.2008
Ukrep 133 Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 25.01.2008 23.05.2008
Ukrep 142 Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 25.01.2008 23.05.2008
Ukrep 113 Zgodnje upokojevanje kmetov MKGP 25.01.2008 23.05.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25