Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
121_2010 Javni razpis za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev - ukrep 121 za leto 2010 za naložbe na področju novih izzivov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 18.06.2010 31.08.2010
123_2010 Javni razpis za ukrep 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007-2013 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 18.06.2010 31.08.2010
Ukrep 322 Javni razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 18.06.2010 26.08.2010
Ukrep 323 Javni razpis za ukrep 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 18.06.2010 25.11.2010
Ukrep 311 Javni razpis za ukrep 311 - diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti MKGP 04.06.2010 11.05.2011
Ukrep 312 Javni razpis za ukrep 312 - dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij MKGP 04.06.2010 27.07.2010
Ukrep 321 Javni razpis za ukrep 321 - osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo MKGP 04.06.2010 28.06.2011
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo Javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu MKGP 21.05.2010 24.06.2010
PP 9523, Promocija vina na tretjih trgih Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav MKGP 25.03.2010 30.04.2010
PP 9443, PP 9448, Tehnična pomoč čebelarjem Dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem MKGP 19.02.2010 31.08.2010
Programi informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah / na notranjem trgu EU Javni poziv za sofinanciranje programov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah / na notranjem trgu EU ARSKTRP 05.02.2010 30.11.2010
121 za nazaj Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 04.12.2009 29.12.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30