Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
DRUŠTVA 2010 - DE MINIMIS Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2010 na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju po shemi de minimis Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.07.2010 03.09.2010
DRUŠTVA - NEVLADNE ORGANIZACIJE 2010 Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju nevladnih organizacij za leto 2010 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.07.2010 03.09.2010
Ukrep 125 - izgradnja velikih namakalnih sistemov in posodobitve III. javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 2: izgradnja velikih namakalnih sistemov in tehnološke posodobitve namakalnih sistemov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.07.2010 26.07.2011
Izbira izvajalcev kontrol Javni razpis za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem ARSKTRP 26.07.2010 06.09.2010
Ukrep 133 III. javni razpis za ukrep Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 23.07.2010 28.10.2010
Ukrep 123 - gospodarske družbe 1. javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.07.2010 23.08.2010
Finančna pomoč Drugi javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu v letu 2010 MKGP 24.06.2010 30.07.2010
PP 2556 Prireditve, združevanja Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2010 na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 24.06.2010 28.07.2010
121_2010 Javni razpis za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev - ukrep 121 za leto 2010 za naložbe na področju živinoreje in medu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 18.06.2010 31.08.2010
121_2010 Javni razpis za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev - ukrep 121 za leto 2010 za naložbe na področju novih izzivov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 18.06.2010 31.08.2010
123_2010 Javni razpis za ukrep 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007-2013 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 18.06.2010 31.08.2010
Ukrep 322 Javni razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 18.06.2010 26.08.2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30