Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Ukrep 123 I. javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 04.03.2011 08.04.2011
Programi informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah / na notranjem trgu EU Javni poziv za sofinanciranje programov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah / na notranjem trgu EU ARSKTRP 04.02.2011 30.11.2011
Tehnična pomoč čebelarjem Javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa tehnična pomoč čebelarjem za leto 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 28.01.2011 02.03.2011
PP 2556 Nevladne organizacije 2011 Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam in združevanju nevladnih organizacij za leto 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 14.01.2011 18.02.2011
PP 2556 Shema "de minimis" Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam in združevanju za leto 2011 na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju po shemi "de minimis" Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 14.01.2011 18.02.2011
PP 2556 Zveze in društva Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam in združevanju za leto 2011 na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 14.01.2011 18.02.2011
Ukrep 121 Javni razpis za ukrep 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2010 za naložbe na področju rastlinske pridelave MKGP 31.12.2010 15.03.2011
Ukrep 122 Javni razpis za ukrep 122 "Povečanje gospodarske vrednosti gozdov" iz Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 za leto 2010 (gozdna infrastruktura) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 24.12.2010 01.03.2011
Ukrep 322 II. Javni razpis za ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi v letu 2010 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdrarstvo in prehrano 10.12.2010 10.01.2011
Ukrep 125 - podukrep št. 1: komasacije in agromelioracije za leto 2010 III. Javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in agromelioracije za leto 2010 Ministrsto za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 19.11.2010 28.02.2012
Ukrep 142 III. javni razpis za ukrep Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2010 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 12.11.2010 31.01.2011
Degradirana območja Javni razpis za ukrep: Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 02.11.2010 06.01.2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30