Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Javno zdravje - OP Javni razpis za ukrep za javno zdravje - Operativni program za razvoj ribištva v RS 2007-2013 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 24.06.2011 31.01.2014
Mladi prevzemniki kmetij -Ukrep 112 Javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 17.06.2011 23.11.2011
Ukrep 322 - Obnova vasi VI. javni razpis za ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 10.06.2011 16.06.2011
Ukrep 312 - Mikro podjetja Javni razpis za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 10.06.2011 12.08.2011
Ukrep 311 - diverzifikacija Javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 10.06.2011 30.06.2011
Ukrep 142 - skupine proizvajalcev IV. javni razpis za ukrep 142 - Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 10.06.2011 30.06.2011
Ukrep 132-Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane II. javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 03.06.2011 22.05.2015
Ukrep 121 - posodabljanje kmetijskih gospodarstev 1. Javni razpis za ukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev - ukrep 121 za leto 2011, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 01.04.2011 15.06.2011
Promocija vina na tretjih trgih Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 31.03.2011 30.04.2011
Ukrep 123 I. javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 04.03.2011 08.04.2011
Programi informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah / na notranjem trgu EU Javni poziv za sofinanciranje programov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah / na notranjem trgu EU ARSKTRP 04.02.2011 30.11.2011
Tehnična pomoč čebelarjem Javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa tehnična pomoč čebelarjem za leto 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 28.01.2011 02.03.2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28