Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja Javni razpis - Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja MKGP 28.10.2011 15.12.2011
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo Ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2011 MKGP 28.10.2011 17.11.2011
Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu Ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2011 MKGP 28.10.2011 06.12.2011
Ukrep 121 - trajni nasadi III. drugi javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2011, za naložbe na področju sadjarstva in vinogradništva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 21.10.2011 30.11.2011
Ukrep 121 - hlevi Objava javnega razpisa za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev - hlevi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 21.10.2011 30.11.2011
Ukrep 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom Javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2011 MKGP 05.08.2011 30.09.2011
Ukrep 323 Ukrep Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo 29.07.2011 05.08.2011
Ukrep ribiška pristanišča... Drugi javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesto iztovora in zavetja MKGP 29.07.2011 14.03.2012
PP 9443, 9448 Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 08.07.2011 31.08.2011
Predelava in trženje - OP Javni razpis za ukrep predelava in trženje - Operativni program za razvoj ribištva v RS 2007-2013 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 24.06.2011 31.01.2013
Produktivne naložbe v ribogojstvo - OP Javni razpis za Produktivne naložbe v ribogojstvo - Operativni program za razvoj ribištva v RS 2007-2013 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 24.06.2011 31.01.2013
Javno zdravje - OP Javni razpis za ukrep za javno zdravje - Operativni program za razvoj ribištva v RS 2007-2013 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 24.06.2011 31.01.2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29