Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
PP 255610 - NEVLADNE ORGANIZACIJE 2012 Javni razpis za podporo delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov za leto 2012 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 13.07.2012 06.08.2012
Ukrep - subvencioniranje čebeljih matic Ukrep – Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2012 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 06.07.2012 31.08.2012
Ukrep 121 - prašičjereja I. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju prašičjereje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 29.06.2012 31.08.2012
Trajna ukinitev Javni razpis in razpisna dokumentacija za ukrep Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 25.05.2012
Promocija vina na tretjih trgih Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 09.03.2012 31.03.2012
TP čebelarji Tehnična pomoč čebelarjem Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 27.01.2012 30.01.2012
Ukrep 322 - Obnova vasi Javni razpis za ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi MKGP 06.01.2012 25.02.2012
Ukrep 323 - Dediščina podeželja Javni razpis za ukrep 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja MKGP 06.01.2012 25.02.2012
Ukrep 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov Javni razpis za ukrep 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov za leto 2012 MKGP 06.01.2012 24.01.2012
Ukrep 311 - Diverzifikacija Javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.12.2011 29.02.2012
Ukrep 123 - Dodajanje vrednosti proizvodom 2. javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.12.2011 20.02.2012
Ukrep 122 Objava javnega razpisa 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov za leto 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.12.2011 29.02.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30