Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Predelava in trženje Javni razpis iz naslova ukrepa Predelava in trženje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 18.07.2014 29.08.2014
Produktivne naložbe v ribogojstvo Javni razpis iz naslova ukrepa Produktivne naložbe v ribogojstvo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 18.07.2014 29.08.2014
Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti Javni razpis iz naslova ukrepa II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2014 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 04.07.2014
Ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva Javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za namen agromelioracij na komasacijskih območjih za leto 2014 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20.06.2014 25.07.2014
Ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij Javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 06.06.2014 21.07.2014
Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2014 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 28.03.2014 31.08.2014
Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20.03.2014 31.03.2014
Produktivne naložbe v ribogojstvo - OP Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 21.02.2014 14.03.2014
Javni razpis za podporo delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov za leto 2014 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 31.01.2014 03.03.2014
Javni razpis za tehnično podporo kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov za leto 2014 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 31.01.2014 03.03.2014
Javni razpis za podporo za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2014 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 31.01.2014 03.03.2014
Ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev V. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20.12.2013 12.03.2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30