Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Javni razpis Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2018 MGKP 23.03.2018 23.05.2018
Javni razpis Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018 MKGP 23.03.2018 31.07.2018 do 23:59
Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2018 MKGP 23.03.2018 18.04.2018 do 23:59
Ribištvo Prvi javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi« MKGP 02.03.2018 24.05.2018
3. ukrep uredbe Javni razpis za 3. Ukrep uredbe: pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2018 MKGP 23.02.2018 26.03.2018
2. ukrep uredbe Javni razpis za 2. Ukrep uredbe: pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2018 MKGP 23.02.2018 26.03.2018
4. ukrep uredbe Javni razpis za 4. Ukrep uredbe: pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2018 MKGP 23.02.2018 26.03.2018
Ribištvo Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture MKGP 16.02.2018 10.04.2018
Ribištvo Produktivne naložbe v klasično akvakulturo MKGP 16.02.2018 10.04.2018
Ribištvo Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo MKGP 16.02.2018 10.04.2018
PRP 2014-2020: Podukrep 16.2 1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij MKGP 02.02.2018 25.05.2018
PRP 2014-2020: Podukrep 16.5 1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam MKGP 02.02.2018 25.05.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27