Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Javni razpis za 2. ukrep Uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2019 MKGP 12.04.2019 06.05.2019 do 23:59
Javni razpis za 3. ukrep Uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019 MKGP 12.04.2019 06.05.2019 do 23:59
Javni razpis za 4. ukrep Uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2019 MKGP 12.04.2019 06.05.2019 do 23:59
Javni razpis Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2019 MKGP 22.03.2019 31.07.2019 do 23:59
Javni razpis Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019 MKGP 22.03.2019 31.07.2019 do 23:59
Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2019 MKGP 22.03.2019 30.04.2019 do 23:59
PRP 2014-2020 2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 MKGP 15.03.2019
PRP 2014-2020 2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 MKGP 15.03.2019
Ribištvo Inovacije v akvakulturi MKGP 22.02.2019
Ribištvo Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo MKGP 15.02.2019
Ribištvo Produktivne naložbe v klasično akvakulturo MKGP 15.02.2019
Ribištvo Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture MKGP 15.02.2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30