Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
PRP 2014-2020: Podukrep 19.3 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine MKGP 29.12.2017 06.04.2018
Ribištvo 2. javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja MKGP 22.12.2017 15.03.2018
PRP 2014-2020: Podukrep 8.6 Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 MKGP 22.12.2017 16.04.2018
PRP 2014-2020: Podukrep 3.1 2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 MKGP 08.12.2017 26.01.2018
PRP 2014-2020: Podukrep 4.3 2. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih MKGP 24.11.2017 09.03.2018
Ribištvo Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo MKGP 20.10.2017 12.12.2017
Ribištvo Produktivne naložbe v klasično akvakulturo MKGP 20.10.2017 12.12.2017
Ribištvo Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture MKGP 20.10.2017 12.12.2017
Ribištvo Prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura MKGP 20.10.2017 11.01.2018
PRP 2014-2020: Podukrep 6.3 Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij MKGP 13.10.2017 31.01.2018
PRP 2014-2020: M04.3-Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017 MKGP 29.09.2017 28.02.2018
PRP 2014-2020: M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 8. JR za leto 2017 za naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. MKGP 28.07.2017 29.11.2017
1 2 3