Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev V. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20.12.2013 12.03.2014
Ukrep 123 - Dodajanje vrednosti proizvodom 2. javni razpis ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 04.10.2013 27.11.2013
Predelava in trženje - OP Javni razpis za ukrep predelava in trženje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 27.09.2013 31.01.2014
Ukrep I Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20.09.2013
Ukrep VIII Javni razpis za Ukrep VIII: Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 30.08.2013 08.11.2013
Ukrep 121 - Naložbe mladih prevzemnikov IV. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 30.08.2013 23.10.2013
Ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti Drugi javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 30.08.2013 09.10.2013
Tehnična pomoč čebelarjem Sofinanciranje čebelarske opreme za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 02.08.2013 31.08.2013
Ukrep - subvencioniranje čebeljih matic Ukrep – Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 05.07.2013 07.08.2013
JAVNI POZIV - Promocija kmetijski proizvodi JAVNI POZIV ZA zbiranje predlogov programov za sofinanciranje akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah in na notranjem trgu EU 2014 ARSKTRP 05.06.2013 15.04.2014
Ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij JAVNI RAZPIS ZA UKREP 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 26.04.2013 27.05.2013
Ukrep 123 - Dodajanje vrednosti proizvodom Javni razpis za ukrep 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 26.04.2013 12.06.2013
1 2