Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev V. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20.12.2013 12.03.2014
Ukrep 123 - Dodajanje vrednosti proizvodom 2. javni razpis ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 04.10.2013 27.11.2013
Predelava in trženje - OP Javni razpis za ukrep predelava in trženje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 27.09.2013 31.01.2014
Ukrep I Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20.09.2013
Ukrep VIII Javni razpis za Ukrep VIII: Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 30.08.2013 08.11.2013
Ukrep 121 - Naložbe mladih prevzemnikov IV. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 30.08.2013 23.10.2013
Ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti Drugi javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 30.08.2013 09.10.2013
Tehnična pomoč čebelarjem Sofinanciranje čebelarske opreme za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 02.08.2013 31.08.2013
Ukrep - subvencioniranje čebeljih matic Ukrep – Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 05.07.2013 07.08.2013
JAVNI POZIV - Promocija kmetijski proizvodi JAVNI POZIV ZA zbiranje predlogov programov za sofinanciranje akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah in na notranjem trgu EU 2014 ARSKTRP 05.06.2013 15.04.2014
Ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij JAVNI RAZPIS ZA UKREP 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 26.04.2013 27.05.2013
Ukrep 123 - Dodajanje vrednosti proizvodom Javni razpis za ukrep 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 26.04.2013 12.06.2013
1 2