Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Ukrep 311 - Diverzifikacija Javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.12.2011 29.02.2012
Ukrep 123 - Dodajanje vrednosti proizvodom 2. javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.12.2011 20.02.2012
Ukrep 122 Objava javnega razpisa 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov za leto 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.12.2011 29.02.2012
Ukrep 142 - Skupine proizvajalcev Javni razpis za ukrep 142 - Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2012 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.12.2011 15.02.2012
Ukrep 133 - Promocija shem kakovosti Javni razpis za ukrep 133 - Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.12.2011 29.02.2012
Ukrep 111 Javni razpis za ukrep 111 - Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.12.2011 06.02.2012
Programi informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah in na notranjem trgu EU 2012 Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah in na notranjem trgu EU 2012 ARSKTRP 17.11.2011 15.04.2012
Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja Javni razpis - Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja MKGP 28.10.2011 15.12.2011
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo Ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2011 MKGP 28.10.2011 17.11.2011
Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu Ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2011 MKGP 28.10.2011 06.12.2011
Ukrep 121 - trajni nasadi III. drugi javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2011, za naložbe na področju sadjarstva in vinogradništva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 21.10.2011 30.11.2011
Ukrep 121 - hlevi Objava javnega razpisa za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev - hlevi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 21.10.2011 30.11.2011
1 2 3