Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Ukrep 121 Javni razpis za ukrep 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2010 za naložbe na področju rastlinske pridelave MKGP 31.12.2010 15.03.2011
Ukrep 122 Javni razpis za ukrep 122 "Povečanje gospodarske vrednosti gozdov" iz Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 za leto 2010 (gozdna infrastruktura) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 24.12.2010 01.03.2011
Ukrep 322 II. Javni razpis za ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi v letu 2010 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdrarstvo in prehrano 10.12.2010 10.01.2011
Ukrep 125 - podukrep št. 1: komasacije in agromelioracije za leto 2010 III. Javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in agromelioracije za leto 2010 Ministrsto za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 19.11.2010 28.02.2012
Ukrep 142 III. javni razpis za ukrep Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2010 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 12.11.2010 31.01.2011
Degradirana območja Javni razpis za ukrep: Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 02.11.2010 06.01.2011
DRUŠTVA 2010 - DE MINIMIS Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2010 na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju po shemi de minimis Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.07.2010 03.09.2010
DRUŠTVA - NEVLADNE ORGANIZACIJE 2010 Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju nevladnih organizacij za leto 2010 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.07.2010 03.09.2010
Ukrep 125 - izgradnja velikih namakalnih sistemov in posodobitve III. javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 2: izgradnja velikih namakalnih sistemov in tehnološke posodobitve namakalnih sistemov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.07.2010 26.07.2011
Izbira izvajalcev kontrol Javni razpis za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem ARSKTRP 26.07.2010 06.09.2010
Ukrep 133 III. javni razpis za ukrep Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 23.07.2010 28.10.2010
Ukrep 123 - gospodarske družbe 1. javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.07.2010 23.08.2010
1 2 3