Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Nadomestilo kmetijskim gospodarstvom Javni razpis za ukrep Nadomestilo kmetijskim gospodarstvom zaradi bolezni rejnih živali, ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi MKGP 14.11.2008 11.03.2009
Ukrep 122 Javni razpis za ukrep Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007- 2013 za leto 2008 (gozdna infrastruktura) MKGP 17.10.2008 04.11.2008
Ukrep 121 - reja prašičev in perutnine Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za prestrukturiranje reje prašičev in reje perutnine, za leto 2009 MKGP 10.10.2008 11.12.2008
Ukrep 323 Javni razpis za ukrep 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 26.09.2008 11.03.2009
Ukrep 142 II. javni razpis za ukrep Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 26.09.2008 29.12.2009
Ukrep 132 I. javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 26.09.2008 26.02.2011
Ukrep 133 II. javni razpis za ukrep Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 26.09.2008 31.07.2009
Ukrep 112 Javni razpis za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2008 in 2009 MKGP 19.09.2008 07.11.2008
Ukrep 121 - naravne nesreče Obnova gospodarskih poslopij in drugih zgradb ter objektov namenjenih za kmetijske namene ter trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč, ki so bili poškodovani v naravnih nesrečah v letu 2008 MKGP 19.09.2008 17.08.2009
Ukrep 113 Zgodnje upokojevanje kmetov MKGP 19.09.2008 06.10.2009
Ukrep 311 Javni razpis za ukrep 311 - diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 12.09.2008 11.03.2009
Ukrep 312 Javni razpis za ukrep 312 - podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 12.09.2008 11.03.2009
1 2 3 4