Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
EPD - ukrep 3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu - alternativni dohodkovni viri ARSKTRP 21.10.2005 21.11.2005
EPD - ukrep 1 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2005
EPD - ukrep 2 Naložbe v kmetijska gospodarstva ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2006
EPD - ukrep 4 Naložbe v gozdove ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2006
EPD - ukrep 5 Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2005
EPD - ukrep 6 Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2006
EPD - ukrep 7 Ribogojstvo, predelava in trženje ARSKTRP 07.10.2005 07.11.2005
Informiranje in promocija EU Javni razpis za sofinanciranje informiranja in promocije na notranjem trgu EU ARSKTRP 07.10.2005 30.11.2005
Mlečne kvote Javni razpis za dodelitev dodatnih individualnih mlečnih kvot iz nacionalne rezerve ARSKTRP 30.09.2005 28.10.2005
Mladi prevzemniki Javni razpis za mlade prevzemnike kmetij ARSKTRP 26.08.2005 26.09.2005
Pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov v RS Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji za leto 2005 ARSKTRP 27.07.2005 12.09.2005
Sanacije Javni razpis za dodeljevanje sredstev, kot pomoč za nadomestilo škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi ARSKTRP 22.07.2005 31.08.2005
1 2