JAVNI RAZPISI

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 4. javni razpis za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe, za leto 2016 MKGP 24.06.2016 07.09.2016
M06.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016 MKGP 17.06.2016 17.08.2016
M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 3. javni razpis za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih, za leto 2016 MKGP 10.06.2016 07.09.2016
M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 2. javni razpis za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave, za leto 2016 MKGP 10.06.2016 07.09.2016
Ukrep - subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2016 Ukrep – Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2016 MKGP 03.06.2016 01.07.2016
Javni razpis za tehnično pomoč čebelarjem za leto 2016 MKGP 06.05.2016 20.06.2016
M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnim dogodkov Javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 MKGP 29.04.2016
Javni razpis za 2. ukrep Uredbe Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2016 MKGP 04.03.2016 08.04.2016
Javni razpis za 3. ukrep Uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2016 MKGP 04.03.2016 08.04.2016
Javni razpis za 4. ukrep Uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2016 MKGP 04.03.2016 08.04.2016
M04.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016 MKGP 26.02.2016 23.05.2016
M08.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 MKGP 19.02.2016 16.05.2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22