JAVNI RAZPISI

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Javni razpis za tehnično pomoč čebelarjem za leto 2016 MKGP 06.05.2016
M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnim dogodkov Javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 MKGP 29.04.2016
Javni razpis za 2. ukrep Uredbe Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2016 MKGP 04.03.2016 08.04.2016
Javni razpis za 3. ukrep Uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2016 MKGP 04.03.2016 08.04.2016
Javni razpis za 4. ukrep Uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2016 MKGP 04.03.2016 08.04.2016
M04.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016 MKGP 26.02.2016 23.05.2016
M08.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 MKGP 19.02.2016 16.05.2016
M04.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov Javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 MKGP 19.02.2016 01.06.2016
M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva Javni razpis za naložbe, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in izvajanju tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave, za leto 2016 MKGP 12.02.2016 18.05.2016
Ukrep IV. - nadomestilo škode za vranični prisad Javni razpis iz naslova Ukrepa IV. Finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada MKGP 24.12.2015 24.03.2016 do 01. ure
Individualne premije za ribiče Javni razpis za ukrep individualne premije za ribiče MKGP 04.09.2015 23.09.2015
Javni razpis za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem za programsko obdobje 2014-2020 ARSKTRP 07.08.2015 16.09.2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21