Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema za izračunavanje, obravnavo, izplačevanje in poročanje "JN: Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema za izračunavanje, obravnavo, izplačevanje in poročanje v skladu z zahtevami ukrepov skupne kmetijske politike (CAP 2014-2020) za neposredna plačila, razvoj podeželja in tržne ukrepe"
Datum objave: 27.02.2017
Rok za prejem ponudb: 11.04.2017 do 10:00
Izdajatelj: ARSKTRP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

g. Boštjan Ključevšek, mag.

Razpisna dokumentacija:

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec št.1_Prijava

Obrazec št.2_Podatki o ponudniku

Obrazec št.3 in 4_Podatki o skupnih ponudnikih/ Podatki o podizvajalcih

Obrazec št.5_Ponudba-predračun

Obrazec št.6_ESPD

Obrazec št.7_pooblastilo za pravne osebe

Obrazec št.8_pooblastilo za fizične osebe

Obrazec št.9_Izjava po 35.členu ZIntPK

Obrazec št.10_Izvaja o varovanju podatkov

Obrazec št.11_REF1

Obrazec št.12_REF2

Obrazec št.13_REF3

Obrazec št.14_Osnutek pogodbe

Opredelitev procesa_Priloga1

Zapisnik o prevzemu programske opreme_Priloga2

Obrazec št.15_Soglasje oziroma pooblastilo izvajalca in podizvajalca

Obrazec št.16_Zavarovanje za resnost ponudbe

Obrazec št.17_Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Obrazec št.18_Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Povabilo k oddaji ponudbe_sprememba_16.3.

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj