Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema za izračunavanje, obravnavo, izplačevanje in poročanje "JN: Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema za izračunavanje, obravnavo, izplačevanje in poročanje v skladu z zahtevami ukrepov skupne kmetijske politike (CAP 2014-2020) za neposredna plačila, razvoj podeželja in tržne ukrepe"
Datum objave: 27.02.2017
Rok za prejem ponudb: 11.04.2017 do 10:00
Izdajatelj: ARSKTRP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

g. Boštjan Ključevšek, mag.

Razpisna dokumentacija:

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec št.1_Prijava

Obrazec št.2_Podatki o ponudniku

Obrazec št.3 in 4_Podatki o skupnih ponudnikih/ Podatki o podizvajalcih

Obrazec št.5_Ponudba-predračun

Obrazec št.6_ESPD

Obrazec št.7_pooblastilo za pravne osebe

Obrazec št.8_pooblastilo za fizične osebe

Obrazec št.9_Izjava po 35.členu ZIntPK

Obrazec št.10_Izvaja o varovanju podatkov

Obrazec št.11_REF1

Obrazec št.12_REF2

Obrazec št.13_REF3

Obrazec št.14_Osnutek pogodbe

Opredelitev procesa_Priloga1

Zapisnik o prevzemu programske opreme_Priloga2

Obrazec št.15_Soglasje oziroma pooblastilo izvajalca in podizvajalca

Obrazec št.16_Zavarovanje za resnost ponudbe

Obrazec št.17_Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Obrazec št.18_Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Povabilo k oddaji ponudbe_sprememba_16.3.

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj