Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike na podlagi sprememb CAP 2014-2020 za neposredna plačila, kontrolo na kraju samem, tržne ukrepe ter razvoj podeželja Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike na podlagi sprememb CAP 2014-2020 za neposredna plačila, kontrolo na kraju samem, tržne ukrepe ter razvoj podeželja
Datum objave: 26.09.2016
Rok za prejem ponudb: 04.11.2016 do 10:00
Izdajatelj: ARSKTRP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Boštjan Ključevšek

Razpisna dokumentacija:

Navodila za izdelavo ponudbe;

Obrazec št. 1 - "Prijava";

Obrazec št. 2 - "Podatki o ponudniku";

Obrazec št. 3 in 4 - "Podatki o skupnih ponudnikih" oz "Podatki o podizvajalcu";

Obrazec št. 5 - "Ponudbeni predračun";

Obrazec št. 6 - "Krovna izjava - ESPD";

Obrazec št. 7 - "Pooblastilo za pridobitev potrdila iz evidence pravnih oseb";

Obrazec št. 8 - "Pooblastilo za pridobitev potrdila iz evidence fizičnih oseb";

Obrazec št. 9 - "Izjava po 35. členu ZIntPK";

Obrazec št. 10 - Izjava o varovanju podatkov";

Obrazec št. 11 - "Obrazec REF1";

Obrazec št. 12 - "Obrazec REF2";

Obrazec št. 13 - "Obrazec REF3";

Obrazec št. 14 - "Osnutek pogodbe s prilogami":

Priloga 1 k pogodbi,

Priloga 2 k pogodbi,

Priloga 3 k pogodbi,

Priloga 4 k pogodbi,

Priloga 5 k pogodbi;

Obrazec št. 15 - "Soglasje oz. pooblastilo izvajalca in podizvajalca",

Obrazec št. 16 - "Zavarovanje za resnost ponudbe";

Obrazec št. 17 - "Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti";

Obrazec št. 18 - "Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku";

Zapisnik o prevzemu programske opreme

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj