Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike na podlagi sprememb CAP 2014-2020 za neposredna plačila, kontrolo na kraju samem, tržne ukrepe ter razvoj podeželja Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike na podlagi sprememb CAP 2014-2020 za neposredna plačila, kontrolo na kraju samem, tržne ukrepe ter razvoj podeželja
Datum objave: 26.09.2016
Rok za prejem ponudb: 04.11.2016 do 10:00
Izdajatelj: ARSKTRP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Boštjan Ključevšek

Razpisna dokumentacija:

Navodila za izdelavo ponudbe;

Obrazec št. 1 - "Prijava";

Obrazec št. 2 - "Podatki o ponudniku";

Obrazec št. 3 in 4 - "Podatki o skupnih ponudnikih" oz "Podatki o podizvajalcu";

Obrazec št. 5 - "Ponudbeni predračun";

Obrazec št. 6 - "Krovna izjava - ESPD";

Obrazec št. 7 - "Pooblastilo za pridobitev potrdila iz evidence pravnih oseb";

Obrazec št. 8 - "Pooblastilo za pridobitev potrdila iz evidence fizičnih oseb";

Obrazec št. 9 - "Izjava po 35. členu ZIntPK";

Obrazec št. 10 - Izjava o varovanju podatkov";

Obrazec št. 11 - "Obrazec REF1";

Obrazec št. 12 - "Obrazec REF2";

Obrazec št. 13 - "Obrazec REF3";

Obrazec št. 14 - "Osnutek pogodbe s prilogami":

Priloga 1 k pogodbi,

Priloga 2 k pogodbi,

Priloga 3 k pogodbi,

Priloga 4 k pogodbi,

Priloga 5 k pogodbi;

Obrazec št. 15 - "Soglasje oz. pooblastilo izvajalca in podizvajalca",

Obrazec št. 16 - "Zavarovanje za resnost ponudbe";

Obrazec št. 17 - "Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti";

Obrazec št. 18 - "Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku";

Zapisnik o prevzemu programske opreme

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj