PREJEMNIKI SREDSTEV

V skladu z uredbo Komisije (ES) št. 259/2008 in uredbo Komisije (EU) št. 410/2011 ARSKTRP na tej povezavi vsako leto objavi prejemnike sredstev, ki imajo status pravne osebe, ki so prejeli sredstva iz evropskih finančnih skladov v posameznem evropskem proračunskem letu.