Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Agencija danes začenja z neposrednim obveščanjem vlagateljev o najpomembnejših rokih za izpolnitev obveznosti


Agencija bo danes vlagateljem, ki se jim do vključno 9. 1. 2019 izteče rok za oddajo zahtevkov za izplačilo (določen v odločbi o pravici do sredstev) za investicijske ukrepe razvoja podeželja, poslala kratka elektronska in SMS...

Obvestilo ekološkim pridelovalcem in predelovalcem o prijavi oziroma obnovitvi prijave v kontrolo in o novosti glede vezane reje


Vsi ekološki pridelovalci oziroma predelovalci, ki želijo pridobiti finančno podporo za leto 2019 v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 za ukrep »Ekološko kmetovanje«, se morajo prijaviti oziroma obnoviti prijavo v...

Danes je Agencija za vlagatelje vlog za projekt Tradicionalni slovenski zajtrk organizirala spletni seminar, na katerem je predstavila vnos in oddajo elektronske vloge za povračilo stroškov


Po Sloveniji je bil 16. novembra 2018 izveden projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Vse osnovne šole, vrtci in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so sodelovali in organizirali...

Objavljen Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja 2014–2020


V Uradnem listu št. 67/2018 je bil v petek, 19. 10. 2018, objavljen Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki poenostavlja zahteve po označevanju vira...

Vabilo na spletni seminar z naslovom Tradicionalni slovenski zajtrk


Vabimo vas na spletni seminar Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) z naslovom Tradicionalni slovenski zajtrk.   Po Sloveniji je bil 16. novembra 2018 izveden projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Od...

Javni razpis: milijon evrov za spodbujanje novega sodelovanja v shemah kakovosti


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za sodelovanje v shemah kakovosti, s katerim razpisuje milijon evrov nepovratnih sredstev. Podpora je namenjena povrnitvi...

Analiza stanja prispelih vlog na prvi javni razpis za podporo projektov v okviru podukrepa 16.4 in 16.9 iz ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020


Število prispelih in odobrenih vlog na prvi javni razpis v okviru podukrepa 16.4 in 16.9