Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Obvezno odstranjevanje ambrozije


Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) je škodljiva rastlina, ki se v zadnjih letih intenzivno širi. Povzroča gospodarsko škodo, obenem pa je tudi alergena, zato je z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin ter Odredbo...

Površine, ki so prvič pridobile status OOTT s prijavo v zbirni vlogi za leto 2018


Agencija je objavila podatke o površinah, ki so s prijavo v zbirni vlogi za leto 2018 prvič pridobile status OOTT - Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja.   V skladu z 21. členom Uredbe o shemah neposrednih plačil...

Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 za prilagajanje podnebnim spremembam se zaključuje 18. julija


Obveščamo vas, da se javni razpis zapira dne 18. 7. 2018. Predmet podpore so naslednje vrste naložb:   nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov za pridelavo v tleh in pripadajoče opreme, ureditev...

Za tretji javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« namenjenih 2,4 mio EUR


V Uradnem listu RS bo danes objavljen tretji javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki...

Javna predstavitev zakonodajnih predlogov za skupno kmetijsko politiko (SKP) 2021-2027


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji  dne 26. 6. 2018 organiziralo javno predstavitev zakonodajnih predlogov za skupno kmetijsko politiko (SKP...

Zaprtje 1. javnega razpisa za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz Programa razvoja podeželja 2014–2020


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča potencialne upravičence, da se bo javni razpis dne 27. 6. 2018, ob 24. uri zaprl. Javni razpis se zapira, ker so bila porabljena razpoložljiva sredstva.   Obvestilo MKGP

Do konca leta 2018 predvidoma objavljenih še 11 javnih razpisov v okviru programa razvoja podeželja 2014–2020


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP). Potencialni upravičenci naj pravočasno pripravijo...