Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE

Začetek izdaje odločb za vloge, ki so prispele na 4. javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete


Na 4. javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018 je do konca januarja 2019 na Agencijo prispelo 361 vlog, in sicer 247 za sklop A (zaposlitev upravičenca na kmetiji), 114 pa za sklop B...

Novi poštni predal za vinske ukrepe (vin-ukrepi.aktrp@gov.si)


Na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja smo s ciljem boljše in hitrejše komunikacije vzpostavili nov poštni predal, namenjen strankam, ki vlagajo vloge in zahtevke za ukrepe na področju vinskega sektorja. E-naslov...

Navodila glede uveljavljanja višje sile pri prekinitvi ali neizvajanju paše v ukrepu dobrobit živali zaradi bojazni pred napadom velikih zveri


Zaradi vedno pogostejših napadov velikih zveri na pašne živali je na nekaterih območjih oteženo ali onemogočeno izvajanje paše v okviru ukrepa dobrobit živali. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo...

Dopolnitev seznama odpornih sort jablan pri podukrepu 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 20. 6. 2019 zamenjalo Prilogi 15 in 18 razpisne dokumentacije za 11. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019.   Prilogi sta...

Tržno poročilo: Cena trupov pitanih prašičev, razvrščenih v tržni razred E, je bila v 25. tednu 189,75 EUR/100 kg, kar je za 18,7 % več glede na isto obdobje lani.


Tržna poročila

Napredek pri izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020 in pripravljena sprememba programa za pošiljanje Evropski komisiji v odobritev


Na 15. seji, ki jo je vodila državna sekretarka mag. Tanja Strniša, se je sestal Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki je med drugim obravnaval Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja...

Predstavitev pred pripravo zahtevkov za izplačilo sredstev iz naslova 1. javnega razpisa za projekte EIP


12.6. 2019 je Agencija izvedla delavnico za vse upravičence projektov EIP, ki jim je odobrila sredstva za izvedbo projektov iz naslova podukrepa 16.2 in 16.5 v okviru prvega javnega razpisa.   Delavnica je bila izvedena kot...