Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

173. redna seja Vlade RS


Vlada je sprejela 3 točke s področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.   Spremembe Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo,...

Nova brošura o invazivnih rastlinah in kmetijstvu


Za namen zgodnjega prepoznavanja tujerodnih rastlin in njihovega uspešnega zatiranja je MKGP pripravilo novo, dopolnjeno različico brošure o invazivnih rastlinah, v kateri so s slikovnim gradivom predstavljene najpogostejše...

Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev in varstvo čebel


MKGP skupaj z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj (URSVHVVR) ter v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije pričenja vsakoletne aktivnosti obveščanja in...

Podaljšanje roka za oddajo vlog na 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine


Ljubljana, 16. marec 2018 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu RS št. 17 objavilo spremembo 3. javnega razpisa za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti  sodelovanja lokalne akcijske...

Ministrstvo razpisuje dobrih 328.000 EUR nepovratnih sredstev za čebelarje


Ljubljana, 16. 3. 2018 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da bodo predvidoma prihodnji petek, 23. marca 2018, v Uradnem listu RS objavljeni trije javni razpisi za čebelarje, in sicer za oddajo...

Podpora za prestrukturiranje vinogradov


Pridelovalci, ki želijo pridobiti podporo za prestrukturiranje vinogradov, morajo vlogo na Agencijo oddati med 1. aprilom in 15. junijem, pred tržnim letom, v katerem se začne izvajati prestrukturiranje. Pridelovalci, ki so...

Zaprtje 2. javnega razpisa za ukrep "Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja"


Ljubljana, 15. 3. 2018 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 15. marca 2018, ob 24. uri zaprlo drugi javni razpis za ukrep "Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne...