Skoči na vsebino

NOVICA

18. 4. 2017

Sprejeta Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Vlada RS je sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. S sprejetjem Uredbe je vzpostavljena podlaga za objavo prvih javnih razpisov v okviru ukrepa Sodelovanje, in sicer za namen vzpostavitve in razvoja kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter diverzifikacije dejavnosti na kmetijah.

 

Za pridobitev podpore se zahteva vzpostavitev pogodbenega partnerstva. To je pomembna novost, ki jo prinaša sprejetje te Uredbe. V primeru podukrepa kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se partnerstvo vzpostavi med kmetijskimi gospodarstvi in posredniki (zadruga, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik), medtem ko se v primeru podukrepa diverzifikacije dejavnosti na kmetiji partnerstvo vzpostavi med kmetijami in pravnimi osebami s področja zdravstvenega, socialnega in invalidskega varstva ter izobraževanja (domovi za starejše, šole, humanitarne organizacije, socialna podjetja, zaposlitveni centri, izvajalci zdravstvenih storitev ipd.).

Partnerstva se bodo s pripravljenimi projekti sodelovanja lahko prijavila na javna razpisa, ki bosta za vsak podukrep posebej objavljena v mesecu maju 2017. Pri obeh podukrepih znaša višina javne podpore do 100 odstotkov upravičenih stroškov. Znesek podpore pri podukrepu, ki je namenjen kratkim dobavnih verigam in lokalnim trgom, znaša med 45.000 evrov in 100.000 evri na posamezen projekt. Pri podukrepu, ki je namenjen diverzifikaciji dejavnosti na kmetiji, pa znesek podpore znaša do največ 45.000 evrov na projekt. Projekti trajajo dve ali tri leta.

 

Več...