Skoči na vsebino

NOVICA

10. 4. 2017

Obvestilo o predpisanih obrazcih za vodenje evidenc pri ukrepu KOPOP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opozarja vse upravičence, ki uveljavljajo plačila za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP), da morajo pri izvajanju tega ukrepa voditi evidence, ki so predpisane in natančneje opredeljene v 22. členu Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16 in 15/17).

 

Evidence morajo voditi na za to predpisanih obrazcih, ki so dostopni na spletnih straneh ministrstva, Agencije in na območnih kmetijsko gozdarskih zavodih. Vodenje evidenc na drugih obrazcih ali z različnimi aplikacijami se ne šteje kot izpolnitev pogoja glede obveznega vodenja evidenc pri ukrepu KOPOP.