Skoči na vsebino

NOVICA

10. 2. 2017

Kako do sredstev v okviru pristopa CLLD

V programskem obdobju 2014 – 2020 se s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, preko lokalnih akcijskih skupin (LAS) za namen spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« zagotavlja skupaj 96,5 mio EUR nepovratnih sredstev iz treh skladov.

 

Na območju Slovenije se je izoblikovalo 37 lokalnih partnerstev, katerih prva pomembna naloga je bila pripraviti strategijo lokalnega razvoja (SLR), ki so jo v pregled in potrditev predložili Koordinacijskemu odboru CLLD. V letu 2016 je bilo potrjenih vseh 37 LAS, ki pokrivajo celotno območje Slovenije (glej karto). LAS je bilo odobrenih 42 mio EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 30,3 mio EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 6,6 mio EUR sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

 

Dostop do sredstev različnih skladov je mogoč s prijavo na javni poziv, ki ga pripravi LAS ter ga objavi na svoji spletni strani (glej seznam LAS v Sloveniji) ter v drugih lokalnih glasilih.

 

Več...