Skoči na vsebino

NOVICA

6. 2. 2017

Poročanje za ukrep 113: Zgodnje upokojevanje kmetov za leto 2016 - do 31. 3. 2017

Prevzemniki kmetij iz ukrepa 113: Zgodnje upokojevanje kmetov, morajo v primeru, da so vstopili v ukrep 113 na podlagi enega od štirih javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2007-2013, najkasneje do 31. 3. 2017 za preteklo leto  oddati ustrezno poročilo - poročilo za leto 2016.

 

OBRAZEC "POROČILO o bilančnem stanju kmetije za ukrep 113: zgodnje upokojevanje kmetov iz PRP 2007-2013 za leto 2016" (obrazec za poročanje za kmetije, ki ne vodijo FADN)...