Skoči na vsebino

NOVICA

21. 4. 2017

Objavljen 1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v objavilo 1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim bo razpisalo 2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Ukrep omogoča vzpostavitev dodatnih kmetijskih zemljišč v uporabi.

 

Objavljen javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije, in sicer za odpravljanje zaraščanja na zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so bila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje še ni bilo odpravljeno. Zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje po tem razpisu, je več kot 12.000 ha.
 
Finančna pomoč se izplača kot enkraten pavšalni znesek 3.000 evrov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno površini, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje. Najmanjša strnjena površina, za katero se dodeli pomoč, je 0,3 ha.

 

Vložitev vlog poteka od 10. 5. 2017 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi MKGP.

 

Sporočilo za javnost MKGP

 

Javni razpisi