Skoči na vsebino

NOVICA

Danes je zadnji dan za oddajo letošnje zbirne vloge v rednem roku

Danes je zadnji dan za oddajo letošnje zbirne vloge v rednem roku. Zamudniki bodo sicer zbirno vlogo lahko oddali še v zamudnem roku od 7. maja do vključno 31. maja 2019, vendar bodo za vsak delovni dan zamude izplačila znižana za 1 % (oz. za 3 % za shemo osnovnega plačila v primeru dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne rezerve).

 

Zbirno vlogo morajo vložiti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki:

  • v letu 2019 uveljavljajo katerikoli ukrep kmetijske politike;
  • so zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti;
  • dajejo v promet živinska gnojila;
  • so zavezanci za prijavo površin posebnih kultur;
  • bodo postali člani organizacije proizvajalcev v sektorjih zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj;
  • bodo postali člani skupin proizvajalcev za skupno trženje;
  • so zavezanci za oddajo zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
  • so vključeni v petletne obveznosti (ukrep KOPOP oz. EK).

Vse o zbirni vlogi 2019...