Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

19. seja Vlade RS: Sprememba Uredbe o shemah neposrednih plačil in sprememba razmejitev OMD območij

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil.


Pri kmetijski praksi zelene komponente »površine z ekološkim pomenom – praha z medonosnimi rastlinami« sta se na seznam medonosnih rastlin dodali bela gorjušica in oljna redkev, spremenjeni pa so tudi nekateri datumi za obvezno prisotnost medonosnih rastlin. Namen spremembe je povečanje zanimanja kmetov za praho za medonosne rastline.


Za podporo za zelenjadnice se spreminja obdobje pridelave zelenjadnic in način prijave načrtovane pridelave, s ciljem, da bi se v večji meri upoštevala tehnologija pridelave zelenjadnic. Med spremembami so tudi dopolnitev pogojev za prejemanje plačila za mlade kmete in podaljšanje roka za oddajo vloge za umik iz sheme za male kmete do 6. 5. 2019 ter povečanje ovojnice za shemo osnovnega plačila, ki sedaj znaša 56,02 %.

 

* * *

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.


Uredba se spreminja zaradi zamenjave seznama območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD). Razmejitev OMD, ki niso gorska, so morale na podlagi Uredbe Sveta 1305/2013/EU izvesti vse države članice EU.


Nova priloga 13 uredbe vsebuje spremenjeni seznam OMD, ki vsebuje slikovno predstavitev OMD in seznam vseh območij po občinah. Za vsako občino je navedena njena skupna površina, površina kmetijskih zemljišč v gorskem območju, območjih z naravnimi omejitvami in v območjih s posebnimi omejitvami.

 

Sporočilo MKGP