Skoči na vsebino

NOVICA

Na dveh javnih razpisih 21,6 milijona evrov za naložbe v osnovna sredstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz naslova ukrepa 4 - Naložbe v osnovna sredstva v skupni višini 21,6 milijonov evrov. Od tega je 6,6 milijonov evrov namenjenih prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (podukrep 4.1), 15 milijonov evrov pa za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov (podukrep 4.2).

 

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 25. februarja 2019 do vključno 29. maja 2019, do 24. ure.

 

Sporočilo za javnost MKGP