Skoči na vsebino

NOVICA

Terminski plan usposabljanj za ukrep Dobrobit živali

Nosilci kmetijskih gospodarstev,  ki so se vključili v ukrep Dobrobit živali (DŽ) iz  Programa  razvoja  podeželja  Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (na področju govedoreje, prašičereje ali reje drobnice), se morajoudeležiti rednega štiriurnega usposabljanja. Namen usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami, povezanimi z dobrobitjo živali ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in pravilno izvajajo ukrep DŽ.

 

Za leto 2018 je potrebno usposabljanje opraviti do 25. 2. 2019!

 

Več...