Skoči na vsebino

NOVICA

Agencija je začela z izdajo odločb za sheme neposrednih plačil za leto 2018

V januarju bo vsem upravičencem izplačanih 80 % odobrenega zneska (skupno okrog 108 mio EUR). Izplačila drugega dela odobrenih zneskov v višini 20 % so predvidena v marcu.

 

Več o shemah neposrednih plačil...