Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo prašičerejcem glede izvajanja ukrepa Dobrobit živali v letu 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča prašičerejce o novostih pri izvajanju ukrepa Dobrobit živali v letu 2019.

 

Dopis MKGP