Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Agencija je zaključila z obravnavo vlog, prispelih na 9. javni razpis za PRP podukrep 4.1

Agencija je zaključila z obravnavo vlog, prispelih na 9. javni razpis za PRP podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

 

Predmet podpore javnega razpisa so bile individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, in sicer:

  • nakup in postavitev mrež proti toči,
  • nakup in postavitev rastlinjakov za pridelavo v tleh in pripadajoče opreme,
  • ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave, 
  • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba. 

Konec tega tedna bodo namreč izdane še odločbe za sklop B, ki je namenjen za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za skupino kmetov (zaprošenih 4,37 mio evrov). 

 

Izdanih bo 90 odločb in sklepov, od tega bodo 82 upravičencem izdane odločbe o odobritvi sredstev v skupnem znesku 4,12 mio evrov. 

 

Javni razpis